Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Освітні програми


 

Тимчасова освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка Тимчасова освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка Тимчасова освітньо-професійна програма «Облік, аудит і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування Тимчасова освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент Тимчасова освітньо-професійна програма «Германська філологія та переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія Тимчасова освітньо-професійна програма «Маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг Тимчасова освітньо-професійна програма «Документознавство та інформаційна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа