Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

КАФЕДРИ

 

У структурі Східноєвропейського університету економіки і менеджменту функціонують такі кафедри:

Кафедра маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування

Кафедра економіки, обліку і оподаткування

Кафедра менеджменту і адміністрування

Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму

Кафедра дизайну.

Кафедра теорії і практики перекладу та іноземних мов

Кафедра інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра публічного права

Кафедра приватного права