Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!При Університеті активно працює Опікунська Рада.

Вона діє на підставі «Положення про Опікунську Раду Східноєвропейського університету економіки і менеджменту».

Основні завдання Опікунської Ради:

  • Визначення стратегічних напрямків розвитку навчального закладу;
  • Сприяння організації і вдосконаленню освітнього процесу в Університеті;
  • Сприяння організації і поліпшенню умов праці професорсько-викладацького складу Університету;
  • Сприяння організації спортивно-масових, культурно-дозвільних і туристсько-екскурсійних заходів;
  • Сприяння розвитку та вдосконаленню матеріально-технічної бази Університету (благоустрій та оснащення приміщень, територій і т.д.);
  • Пошук та залучення додаткових коштів для розвитку Університету.

До складу Опікунської Ради університету входять визначні державні та суспільні діячі, підприємці.

ЛЕОНОВ Олексій Архипович, льотчик-космонавт, двічі Герой Радянського Союзу, генерал-майор, доктор технічних наук, професор
СЕМИНОЖЕНКО Володимир Петрович, Академік Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України, Голова громадського руху «Нова Україна», віце-прем′єр міністр України з гуманітарних питань
РАЙКОВ Борис Сергійович, Голова Опікунської Ради, президент Ради Черкаського обласного союзу промисловців та підприємців, народний депутат України
АБЛЯЗОВ Рауф Ахметович, президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР, академік Інженерної Академії України, академік Міжнародної Інженерної Академії, член Клубу ректорів Європи (CRE)
ПАРУБОК Омелян Никонович, народний депутат України, двічі Герой Соціалістичної праці
МАЛИНОВСЬКИЙ Олексій Петрович, народний депутат України, перший секретар Черкаського обласного комітету СПУ
КУЗМІЧОВ Геннадій Петрович, заступник ректора із зовнішніх зв’язків, учасник бойових дій, член спілки ветеранів Афганістану, полковник
ПЕЛИХ Юрій Костянтинович, президент всеукраїнської будівельної корпорації «Укрбуд»
ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ Сергій Васильович, Голова Державного комітету України у справах ветеранів, Голова Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) , Голова Української партії Справедливості - СВІЧА