Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Поширені запитання

 

Який диплом я отримаю по завершенні навчання?

По-перше, ви можете отримати диплом згідно освітньо-кваліфікаційного рівня (молодшого спеціаліста, бакалавра чи магістра) з вибраної вами спеціальності держаного зразка. По-друге, при бажанні ви можете отримати диплом міжнародного зразка на англійській та українській мові.

Які мої шанси знайти роботу після навчання у вас?

В університеті створений центр працевлаштування «Кар’єра», який співпрацює з торговельними та виробничими підприємствами міста і області і має постійно діючі угоди з цими підприємствами, що сприяє подальшому працевлаштуванню випускників вузу.

Скажіть, будь ласка, рівень акредитації вашого університету?

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, згідно Закону України «Про вищу освіту», має всі необхідні для провадження освітньої діяльності ліцензії та сертифікати Міністерства освіти і науки України та акредитований за статусом вищого навчального закладу третього рівня.

Доброго дня! Скажіть будь ласка в яких установах зможуть працювати випускники з спеціальності Документознавство та інформ.діяльність? Які посади зможе займати випускник з осв.квал. рівнем бакалавра? Спеціаліста? І Магістра? Та завдання і функції які зможе виконувати випускник бакалавр? Спеціаліст ? Магістр? Дякую.

Сутність фахової діяльності фахівця з документознавства та інформаційної діяльності полягає у забезпеченні документаційного, інформаційно-аналітичного, організаційного супроводу діяльності будь-якого підприємства, установи, організації, фірми.

Випускники з фаху «Документознавство та інформаційна діяльність» працевлаштовані на роботу: в службах діловодства, документаційного забезпечення управління, секретаріатах, управліннях справами; інформаційних відділах (органів державного управління, банківських, податкових установ, органів статистики, центрів зайнятості та ін.); аналітичних службах; відділах інформаційної політики установ; відділах науково-технічної інформації, патентних відділах підприємств, організацій; навчальних закладах; фірмах та агентствах інформаційно-рекламного, консалтингового спрямування; відділах маркетингу підприємств та організацій; кадрових агентствах та інших установах.

Випускники володіють процесами створення, пошуку, переробки, збирання, збереження і використання документів та інформації, навичками розповсюдження інформаційно-документаційних знань та технологій, уміють розробляти та впроваджувати технологічні процеси роботи з документами та інформацією на основі використання організаційної та обчислювальної техніки, сучасного програмного забезпечення.

Фахівці підготовлені до виконання службових обов’язків на таких посадах: документознавець; менеджер інформації; аналітик інформаційних ресурсів; керівник/спеціаліст служби документаційного забезпечення управління; адміністратор бази даних; головний адміністратор/адміністративний помічник; документознавець-аналітик інформаційних служб, центрів, фірм; референт/помічник керівника; менеджер з персоналу; архівіст; начальник інформаційного агенства, керівник служби науково-технічної інформації; викладач вищого навчального закладу або науковий співробітник; організатор діловодства; спеціаліст з науково-технічної інформації; офіс-менеджер.

 
 
 
 

Задати питання

Ваша e-mail адреса

 

Текст запитання

 

Заповніть перевірочне поле: