Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА


Інститут міжнародної та післядипломної освіти проводить навчання за усіма спеціальностями Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (крім спеціальності правознавство). В основному навчання здійснюється за спеціальностями:

 • Економіка підприємства (кваліфікація: економіст)
 • Облік і аудит (кваліфікація: бухгалтер-економіст)
 • Менеджмент організацій (кваліфікація: менеджер-економіст)

Навчання проводиться за двома програмами: державна програма з перепідготовки та програма перепідготовки університету. Набір у групи проводиться протягом року.

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА З ПЕРЕПІДГОТОВКИ

На навчання за державною програмою, приймаються особи, які мають повну вищу освіту (спеціаліст, магістр).

Державна програма про перепідготовку передбачає:

 • навчання за планом, затвердженим Міністерством освіти і науки України;
 • вивчення предметів гуманітарного блоку;
 • вивчення предметів блоку фундаментальних дисциплін і блоку дисциплін професійної підготовки;
 • початок занять – вересень місяць.

Термін навчання: – 2,5 роки для осіб, які мають вищу освіту
Форма навчання : заочна, дистанційна

Документ про освіту:

 • по закінченню навчання за державною програмою видається диплом спеціаліста про перепідготовку державного зразку;

ПРОГРАМА ПЕРЕПІДГОТОВКИ УНІВЕРСИТЕТУ

На навчання за програмою університету, приймаються особи, які мають вищу освіту (спеціаліст, магістр) або середньо-спеціальну (молодший спеціаліст).

Програма університету передбачає:

 • навчання за планом, затвердженому вченою радою університету;
 • поглиблене вивчення дисциплін професійної підготовки;
 • початок занять - жовтень місяць.

Термін навчання: – 1,5 роки для осіб, які мають вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр), – 2 роки для осіб, які мають середньо-спеціальну освіту (молодший спеціаліст).
Форма навчання : заочна, дистанційна

Документ про освіту:

 • по закінченню навчання за програмою університету видається диплом спеціаліста міжнародного зразка, оформлений відповідно до Конвенції ради Європи/ЮНЕСКО.

Для здобуття другої вищої освіти до приймальної комісії подають:

 • заяву на ім’я ректора;
 • диплом про освіту і копію диплому (для держпрограми – завірену нотаріусом);
 • додаток до диплому і копію (для держпрограми – завірену нотаріусом);
 • автобіографію;
 • 3 фотокартки (3х4);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • медичну довідку (для держпрограми);
 • копію 1-4 стор. паспорту;
 • копію документу з прізвищем та ім’ям англійською мовою (для оформлення диплому міжнародного зразку).

Телефон для довідок (0472) 32-60-86