Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Інститут післядипломної освіти


8 квітня 1993р., з метою удосконалення системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів регіону, був створений факультет підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, зараз інститут післядипломної освіти (ІМПО).

У 1997 році, Рішенням Державної акредитаційної комісії, інституту післядипломної освіти було надано право займатися освітньою діяльністю, пов'язаною з наданням другої вищої освіти, тому у цьому ж році інститут акцентує увагу на перепідготовку і навчання осіб, що мають освіту рівня молодший спеціаліст, бакалавр і спеціаліст.

ІМПО займається трьома напрямами діяльності:

Діяльність інституту ліцензована Міністерством освіти і науки України.
За роки існування понад 6500 чоловік отримали знання в ІМПО.