Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Інститут економіки


Структурним підрозділом Східноєвропейського університету економіки і менеджменту є інститут економіки, в якому готують фахівців за спеціальностями: «Економіка», «Маркетинг», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування».

Підготовка фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», державних стандартів, інших нормативно-правових документів, що стосуються напрямів його діяльності.

До складу інституту входять наступні кафедри:

Підготовка фахівців з економіки здійснюється з урахуванням сучасного стану соціально-економічного розвитку та тенденцій, що характеризують нові вимоги до забезпечення ринку праці мобільними висококваліфікованими працівниками. Із цією метою викладачами інституту в освітньому процесі широко застосовуються новаторські технології освоєння теоретичних знань, сучасні форми і методи навчання.

Значна увага приділяється використанню мультимедійних технологій під час викладання дисциплін, комп'ютеризації навчання та застосуванню новітніх мережевих технологій, за допомогою яких перед студентами створюються ситуативні завдання, максимально наближені до реальних.

Вихованці інституту активно беруть участь в олімпіадах, конференціях, інтелектуальних змаганнях, а також долучаються до художньої самодіяльності та спортивних заходів, що робить їхнє дозвілля цікавим і різнобічним.

Практичне навчання студентів здійснюється на базі створених в інституті навчально-науково-виробничих центрів: «Центр біржових технологій», «Інтернет-банкінг», «Рекламна агенція «Ідея плюс». Тонкощі своєї професії студенти вивчають, проходячи практику на провідних підприємствах, в установах, організаціях Черкаської області та всієї України.

Випускники інституту є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності, обіймають посади керівників і провідних фахівців організацій, наукових установ, органів державної влади і місцевого самоврядування.