Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін є структурним підрозділом юридичного інституту, яка забезпечує здійснення навчально-виховного процесу у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту. Діяльність кафедри розпочалася з перших днів функціонування університету (1992 р.).

Основними завданнями кафедри є:

  • підготовка студентів за циклом соціально-гуманітарних дисциплін;
  • спрямованість навчального процесу на формування громадянської самосвідомості студентів, розширення їхнього загального і професійного світогляду;
  • сприяння засвоєнню студентами особливостей соціально-економічного, політичного та культурного розвитку як народу України, так і світової спільноти в цілому;
  • формування у студентів необхідного категоріального апарату, вміння висловлювати власну позицію, робити порівняльний аналіз, проводити аналогії, узагальнення теоретичного матеріалу.

Кафедра забезпечує викладання соціально-гуманітарних дисциплін, серед яких: філософія, історія України, українська мова, історія української культури, релігієзнавство, культурологія, соціологія, вища освіта і Болонський процес, політологія та інші.

Наукова діяльність кафедри включає: науково-дослідну роботу викладачів та студентів, участь у дослідженнях наукових шкіл університету; роботу здобувачів кафедри над дисертаційними дослідженнями, підготовка до друку наукових статей у фахових та інших виданнях, участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях; наукову роботу зі студентами в рамках наукового студентського гуртка гуманітарного спрямування та наукових студентських проблемних груп, які займаються дослідженням історії України, рідного краю, повсякденності.

Методична робота спрямована на удосконалення викладацької діяльності, впровадження інноваційних форм і методів навчання, зокрема використання комп’ютерних технологій (мультимедійні презентації), впровадження інтерактивних форм і методів навчання, тестування, підготовку навчальних посібників, навчально-методичних комплексів дисциплін.

Одним із напрямів науково-методичної роботи кафедри є проведення семінарів, круглих столів, застосування тренінгових методик щодо обміну досвідом, пошуку новітніх методик викладання, удосконалення навчального процесу.

Кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін запроваджено засідання «історичної майстерні». У рамках її роботи викладачі, студенти й інші зацікавлені особи обговорюють проблеми історичної науки і освіти, питання виховання молоді, формування громадянської свідомості, національної ідентичності тощо.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16, каб. 105.

Тел.: (0472) 64-70-55.

Електронна пошта: kaf-sgd@cim.uch.net