Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!Кафедра менеджменту та економіки в охороні здоров'я

Кафедра менеджменту та економіки в охороні здоров'я здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою «Управління і економіка охорони здоров’я» в межах спеціальності «Менеджмент». Терміни навчання за освітніми ступенями: «бакалавр» – 4 роки, «магістр» – 1,5 року. Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

Урочисте вручення дипломів випускникам кафедри

Кафедра виконує завдання – забезпечити галузь охорони здоров’я цінними кадрами, висококваліфікованим спеціалістами, які здатні ефективно управляти лікувально-профілактичним закладом охорони здоров’я з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. Цінність спеціалістів цього напрямку викликана перспективами розвитку медичної галузі.

Колектив кафедри об’єднує науково-педагогічних працівників, які мають високий рівень фахової підготовки, досвід викладання у вищій школі, значний науковий доробок. Викладачі кафедри постійно вдосконалюють свої знання і навички на спеціалізованих курсах, тренінгах, надають консультаційні послуги установам та закладам охорони здоров’я міста й області.

Студенти отримують знання, вміння і навички з таких професійно-орієнтованих дисциплін: «Менеджмент в галузі охорони здоров’я», «Економіка охорони здоров’я», «Організаційне проектування в галузі охорони здоров’я», «Управління господарською діяльністю медичних закладів», «Медична статистика», «Маркетинг медичних послуг», «Санаторно-курортна справа», «Медичне страхування і страхова медицина», «Економіка підприємств в галузі охорони здоров’я» та ін.

Освітній процес забезпечено фаховою літературою, посібниками, методичними рекомендаціями, програмами з курсів як обов’язкової, так і вибіркової складової. Викладачі кафедри практикують сучасні технології викладання матеріалу із використанням мультимедійної техніки і програмного забезпечення. Навчально-методичні матеріали постійно актуалізуються і розміщуються в електронній базі «Прометей» для вільного користування студентами.

Викладачі і студенти кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, організують науково-практичні семінари, круглі столи, навчальні екскурсії. Результати досліджень, що викладаються студентами у дипломних проектах, успішно впроваджуються підприємствами.

Акція з нагоди Всесвітнього дня здоров’я

Особливий акцент в освітньому процесі звернено на професійно-практичну підготовку студентів. Базами практики є: Черкаська обласна лікарня, Перша черкаська міська лікарня, Третя міська лікарня швидкої медичної допомоги, дитяча обласна лікарня, санаторій «Україна», реабілітаційно-оздоровчий центр «Астра», лікувально-діагностичний центр «Престиж», стоматологічні та фармацевтичні заклади. Проходження студентами виробничої та переддипломної практик дає можливість глибоко вивчити структуру й можливості зазначених медичних закладів, визначитися з місцем працевлаштування.

Практична підготовка студентів в лікувально-діагностичному центрі «Престиж»

Випускники кафедри можуть працювати на посадах: заступника головного лікаря із роботи з середнім медичним персоналом; заступника головного лікаря з адміністративно-господарської роботи; керівників структурних підрозділів медичних закладів, керівників економічних відділів, відділів кадрів медико-діагностичних, медико-оздоровчих, лікувальних, консультативних центрів; менеджерів медичних закладів державної і недержавної форми власності; працівників різних рівнів служб медичного страхування; представників зарубіжних фармацевтичних фірм та медичного обладнання; викладачів університету або медичного коледжу.

Якщо ви бажаєте здобути якісну освіту, що відповідає європейським стандартам, кафедра менеджменту та економіки в охороні здоров'я Східноєвропейського університету чекає на вас!

Запрошуємо абітурієнтів та їхніх батьків у будь-який час завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви зможете відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі хвилюючі вас питання.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16, каб. 209-у.

Тел.: (0472) 32-73-06.

Електронна пошта: kaf-mozfv@cim.uch.net