Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!Кафедра іноземних мов


Із розширенням міжкультурних професійних контактів зростає потреба суспільства у фахівцях різного профілю, які вільно володіють іноземною мовою. Знання іноземної мови не тільки підвищує цінність фахівця на ринку праці, його конкурентоспроможність, а також є однією з обов'язкових умов прийому на роботу. Кафедра іноземних мов – базовий структурний підрозділ Східноєвропейського університету, де створені всі умови для формування і розвитку інтегрованого багаторівневого безперервного освітнього простору для формування конкурентоспроможної та компетентної особистості.

Кафедра успішно функціонує з моменту заснування університету, де працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад з великим науково-педагогічним і професійним досвідом роботи. Кафедра забезпечує виконання освітньої програми базового рівня вищої освіти та організації навчального процесу з використанням інноваційних методів і сучасних інформаційних технологій навчання.

Навчально-педагогічна робота кафедри іноземних мов зорієнтована на концептуальну модель постановки та вирішення проблем вищої освіти, де визнаються унікальна сутність кожного студента та індивідуальність його освітньої траєкторії. Кафедра забезпечує викладання іноземних мов за професійним спрямуванням для студентів немовних факультетів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр». Дисципліни, які закріплені за кафедрою іноземних мов:

  1. Іноземна мова (англійська)

  2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – англійська

  3. Ділова іноземна мова (англійська)

  4. Друга ділова іноземна мова (німецька)

  5. Друга іноземна мова (німецька)

  6. Теорія та практика ділового перекладу

  7. Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням) – німецька.

Мовна підготовка фахівців забезпечується високою якістю навчального процесу та потужною матеріально-технічною базою з використанням інтерактивних і мультимедійних технологій. У процесі навчання використовуються новітні підручники відомих видавництв Cambridge University Press, Longman, National Geographic Learning тощо.

Брейн-ринг: студенти змагаються у знанні англійської мови

Науково-дослідна робота кафедри націлена на інтенсивний пошук більш досконалої моделі підготовки фахівця, здатного вільно володіти іноземною мовою. Розроблено більш ніж 120 методичних посібників та надруковано більше 200 наукових публікацій у фахових періодичних виданнях України та зарубіжжя. Викладачі кафедри постійно підвищують свій професійний рівень в мовному центрі International Language Centre при Кембриджському університеті, беруть участь у міжнародних та регіональних науково-практичних конференціях, фахових методичних семінарах, вебінарах, організують студентські науково-практичні конференції, проводять круглі столи та дебати іноземною мовою. Студенти спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа», які вивчають німецьку та англійську мови, проходять практику під час літніх канікул в Німеччині (за програмою Work and Travel), а також із задоволенням відвідують Oktoberfest в Мюнхені. Підтримуються тісні зв’язки з представниками Корпусу Миру, навчальними закладами Канади та США.

Святкування Нового року та Різдва

Пріоритетом кафедри іноземних мов є залучення студентів до наукової роботи, як суб’єктів освітнього процесу. Інтерактивні методи навчання спонукають студентів до участі у щорічних наукових міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських конференціях з дослідження актуальних суспільно значущих проблем іноземною мовою в галузях економіки, права, міжнародної інформації, туризму, готельно-ресторанної справи. У рамках міжнародного співробітництва університету викладачі кафедри та студенти проходили стажування в Єгипті, Греції, Польщі, Німеччині, Ізраїлі, Туреччині.

Велика увага на кафедрі приділяється позанавчальній та виховній роботі зі студентами. Робота кафедри сприяє розвиткові не тільки наукового, а й креативного потенціалу студентів університету. Так, проводяться різноманітні творчі конкурси на знання англійської мови, кращу наукову роботу. Доброю традицією стало проведення Тижня європейських мов, засідань EXE-клубу, де студенти мають змогу поглиблювати знання з англійської мови, проводити дискусії, переглядати та обговорювати фільми англійською мовою, опрацьовувати автентичні тексти.

 

Презентація EXE-club

 

WELCOME TO OUR UNIVERSITY!

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16, каб. 204 .

Тел.: (0472) 64-70-55.

Електронна пошта: englishkafedra@ukr.net