Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Інститут управління бізнесом

Структурним підрозділом Східноєвропейського університету економіки і менеджменту є інститут управління бізнесом, в якому готують фахівців за спеціальностями: «Дизайн», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Підготовка фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», державних стандартів, інших нормативно-правових документів, що стосуються напрямів його діяльності.

До складу інституту входять наступні кафедри:

Освітній процес в інституті спрямовано на ефективну індивідуальну підготовку конкурентоспроможного фахівця, здатного до вирішення актуальних завдань розвитку туризму, готельно-ресторанного бізнесу, дизайну, інформаційної діяльності.

Професорсько-викладацький склад інституту забезпечує сучасні умови навчання студентів. Налагоджена творча співпраця викладачів і студентів. Створені умови для навчання і стажування за кордоном найбільш здібних студентів, зокрема за програмою подвійного диплома.

Невід’ємною складовою частиною організації освітнього процесу є безпосереднє залучення студентів до наукової роботи. Науковою роботою студентів керують викладачі кафедр. Це дає можливість підвищувати науковий рівень студентства, активізувати його діяльність, зацікавлювати до самостійних творчих пошуків нетрадиційного вирішення проблемних питань обраної професії.

До послуг студентів – всі умови для повноцінного навчання та відпочинку: навчальні лабораторії, комп’ютерні класи з виходом у мережу Інтернет, мультимедійні аудиторії, бібліотека, читальні зали, гуртожиток, тренажерна зала, кафе, медпункт. В університеті функціонують центр культури і дозвілля, спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності.

Випускники кафедр мають попит на ринку праці, про що свідчать позитивні відгуки з підприємств, де вони працевлаштовані.