Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

 

 

Східноєвропейський університет здійснює підготовку магістрів за освітньою програмою «Управління проектами» в межах спеціальності «Менеджмент». Тривалість навчання: 1,5 року.

Перспектива здобуття цієї актуальної для суспільства професії відкривається перед особами, які мають вищу освіту будь-якого напряму ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра. Ними можуть бути працівники як з ділового сектора (підприємств різних форм власності і організаційно-правових форм діяльності, банків, інших фінансових і бізнесових структур тощо), так і публічного сектора (місцевих органів влади й управління, регіональних відділень центральних органів виконавчої влади, некомерційних структур і громадських організацій тощо).

Професійне призначення магістрів з управління проектами полягає в роботі економістом, менеджером, керуючим проектом, аналітиком в управлінських, планових, економіко-фінансових, маркетингових, інженерно-технічних службах підприємств, організацій, установ, в органах місцевої влади й управління, фінансових, консалтингових, інвестиційних компаніях, науково-дослідних та інших організаціях.

Основні професійні завдання магістра з управління проектами – всебічний аналіз й обгрунтування проектів у різних сферах: економічній, фінансовій, управлінській, соціальній, інноваційній, технічній; залучення інвестицій, зокрема закордонних, підготовка і прийняття рішень у сфері інвестицій, розробка інвестиційних проектів та управління ними; розробка та реалізація муніципальних інвестиційних проектів у галузях будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, зв'язку, охорони здоров'я, освіти, екології, побутового та торговельного обслуговування, громадського харчування та в цілому – проектів соціально-економічного розвитку міст, районів, територій, регіонів; розробка, супроводження і реалізація бізнес-планів; консультаційні послуги щодо аналізу і розробки інвестиційних проектів і бізнес-планів; участь у розробці глобальних проектів розвитку держави згідно з програмами іноземної фінансової та технічної допомоги; участь у розробці стратегії й тактики діяльності підприємств та інших організацій, проектного підходу до бізнесу.

Підготовку фахівців здійснюють досвідчені викладачі – 100 % дисциплін фундаментальної та фахової підготовки викладають доктори наук (професори), кандидати наук (доценти).

На сьогодні діяльність кафедри управління проектами спрямована на реалізацію таких пріоритетних завдань: реалізація комплексу дослідницьких проектів в межах загальноуніверситетських науково-дослідних програм; впровадження сучасних методик і технологій навчального процесу; сприяння науково-дослідній роботі студентів; розробка та видання сучасної науково-методичної літератури.

Навчання студентів відбувається за сучасними навчальними планами, де комплекс професійно-орієнтованих дисциплін складається з авторських методичних розробок – «Проектний аналіз», «Системна організація професійної діяльності», «Комп’ютерні технології в управлінні проектами», «Проектно-конструкторська діяльність», «Обґрунтування фінансово-економічної ефективності проектів» та ін.

Виробничу і переддипломну практики студенти проходять на провідних підприємствах області державної та недержавної форм власності в різних галузях народного господарства.

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується в межах комплексного наукового напряму університету «Теорія і методологія інституціонального менеджменту в соціально-економічних системах в параметрах національної економічної моделі та в умовах глобалізації», керівником якого є доктор технічних наук, професор Р. А. Аблязов.

Особлива увага приділяється залученню студентів-магістрів до науково-дослідної роботи, зокрема до участі у програмі «Завтра UA». Кафедра має наукове студентське співтовариство. Студенти беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт та інститутських конференціях, виконують наукові роботи під керівництвом викладачів кафедри, результати яких друкуються в збірнику університету та інших інформаційних виданнях України й впроваджуються у виробництво.

Студентка-переможниця стипендіальної програми «Завтра.UA» разом із Віктором Пінчуком

Комплексний підхід до якості освіти забезпечує високу конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці й належні стартові умови для професійного кар’єрного зростання. Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі.

Якщо ви бажаєте здобути якісну освіту, що відповідає європейським стандартам, Східноєвропейський університет чекає на вас!

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

Тел.: (0472) 64-70-55, 64-84-74, 32-73-11.

Моб.: (050) 464-21-86, (067) 470-21-13 – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: cim@cim.uch.net, kaf-mo@cim.uch.net