Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА


 

 

Східноєвропейський університет здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою «Економічна кібернетика» в межах спеціальності «Економіка». Терміни навчання за освітніми ступенями: «бакалавр» – 4 роки, «магістр» – 1,5 року. Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

Колектив кафедри економічної кібернетики об’єднує науково-педагогічних працівників, які мають високий рівень фахової підготовки, досвід викладання у вищій школі, значний науковий доробок.

Університет виконує завдання – забезпечити підприємства й організації України кваліфікованими кадрами – економістами-кібернетиками, які вміють працювати за новітніми принципами й технологіями, готові до самоорганізації, генерування і реалізації нових ідей, постійного вдосконалення, здатних за будь-яких непередбачених обставин забезпечити виконання як поточних, так і перспективних планів.

Викладачі постійно освоюють нові методи навчання, що дозволяє максимально активізувати процес творчого осмислення студентами навчально-практичного матеріалу. Активно впроваджуються нові інформаційні технології в навчальний процес, а саме: мультимедійні засоби відображення інформації, різноманітні пакети прикладних програм для економіко-математичного моделювання та побудови інформаційних систем в економіці тощо.

Застосування системи «Прометей» дозволяє надати освітні послуги за допомогою сучасних інформаційних технологій і створити умови для безперервного навчання впродовж життя, а також активізувати процес вивчення окремих тем дисциплін, покращити якість знань студентів, отримати та закріпити практичні навички роботи з програмними засобами. Всі навчальні місця студентів мають постійний доступ до інтернету.

Основним напрямом науково-дослідної роботи є впровадження новітніх інформаційних технологій в навчальний процес, а також дослідження взаємовпливу економічних показників із використанням економетричних методів та моделей, розробка методів моделювання і прогнозування динамічних економічних систем із використанням сучасного програмного забезпечення та можливостей комп’ютерної техніки.

Велика увага приділяється науковій роботі зі студентами. При кафедрі діють наукові гуртки, діяльність яких спрямована на поглиблення знань студентів із сучасних технологій і мов програмування, передових тенденцій в області створення програмних систем.

Для забезпечення науково-дослідної роботи студентів і набуття фахівцями спеціальних професійних компетенцій з імітаційного моделювання і проектування бізнес-процесів у певній сфері професійної діяльності проводяться наукові семінари, конференції, круглі столи, майстер-класи.

Майстер-клас із розробки сайту і WEB-дизайну

Економічна кібернетика – це напрям, що займається застосуванням ідей та методів кібернетики до економічних систем. Випускник кафедри економічної кібернетики підготовлений як фахівець в області побудови та експлуатації економічних систем, економіко-математичного моделювання на підприємствах і в установах різних галузей народного господарства та форм власності, а також в організаціях системи фінансових органів, контрольно-ревізійних і податкових управлінь, банків, органів соціального забезпечення, страхування, науково-економічних і науково-дослідних центрів.

Переможці конкурсу імені льотчика-космонавта О. А. Леонова «Кращий програміст СУЕМ»

Випускники кафедри – це бакалаври, спеціалісти та магістри з економічної кібернетики, які мають високу кваліфікацію у сфері організаційного управління та економіки, володіють сучасними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій, із використанням найновіших інформаційних технологій, а також управління економічними об’єктами в ринкових умовах, вміють організувати роботу з комп’ютеризації цих об’єктів, є фахівцями в галузі економіки та управління виробничо-економічними системами.

Випускник зі спеціалізацією «Економічна кібернетика» може займати наступні посади у виробничо-комерційних фірмах і на підприємствах:

  • керівник комп'ютерних моделей різних економічних процесів;
  • розробник бази даних;
  • спеціаліст із комп'ютерних систем та технологій;
  • інженер із програмного забезпечення комп'ютерів;
  • розробник програм для розв'язання економічних задач;
  • фахівець з організації керування виробництвом;
  • фахівець державної служби (в органах виконавчої влади з питань інформатизації);
  • керівник комп'ютерних підрозділів фірм і організацій.

Якщо ви бажаєте здобути якісну освіту, що відповідає європейським стандартам, Східноєвропейський університет чекає на вас!

Запрошуємо абітурієнтів та їхніх батьків у будь-який час завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви зможете відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі хвилюючі вас питання.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

Тел.: (0472) 64-70-55, 64-84-74, 32-73-11.

Моб.: (050) 464-21-86, (067) 470-21-13 – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: cim@cim.uch.net, kaf-ek@cim.uch.net