Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ДИЗАЙН


 

 

В умовах сьогодення вагомого значення набуває дизайн як проектна художньо-творча діяльність, що спрямована на розробку елементів предметно-просторового середовища людської життєдіяльності, які виготовлені індустріально, з високими споживчими властивостями й естетичними якостями.

Східноєвропейський університет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Дизайн» в межах спеціальності «Дизайн». Термін навчання за освітнім ступенем: «бакалавр» – 4 роки. Форма навчання: денна.

Дизайнер сьогодні – це режисер предметного середовища, іміджмейкер, стиліст, психолог, бізнесмен, рекламіст. Ландшафтний дизайнер здатний перетворити місцевість в прекрасний оазис. Дизайнер повинен мати художню уяву, почуття смаку, вміти малювати, бути одночасно топографом, хіміком, інженером і біологом в одній особі. Адже для створення ландшафтного пейзажу потрібно знатися на рослинах, у який ґрунт їх висаджувати, як вони ростуть і квітнуть, грамотно використовувати особливості рельєфу місцевості тощо. Застосовувати структурно-композиційні та візуально-образні засоби дизайн-практики для збереження етнічних морально-естетичних і ментальних цінностей.

Стратегічний напрямок роботи кафедри дизайну – це підготовка нового покоління спеціалістів у галузі дизайну, ландшафтного проектування, реконструкції та реставрації об’єктів ландшафтної архітектури, пам’яток садово-паркового мистецтва, історії та збереження індустріальної спадщини.

Професорсько-викладацький склад кафедри – це доктори й кандидати наук, професори, доценти, фахівці в галузі мистецтва і дизайну різного спрямування, автори монографій, підручників і навчальних посібників. Серед них – заслужені художники України і члени Національної спілки художників України. Викладачі творчо працюють у галузі образотворчого мистецтва, мистецтвознавства, теорії та практики дизайну, підтримують зв’язки з іншими ВНЗ України, є постійними учасниками виставок творів мистецтва і дизайну в Україні та за кордоном.

Студенти і викладачі кафедри дизайну готують лоти для благодійного аукціону

Організація і зміст підготовки фахівців спеціальності «Дизайн» обумовлюються стандартами вищої освіти: освітньо-кваліфікаційними характеристиками, освітньо-професійними програмами та навчальним планом, які розроблені відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

Студенти отримують знання, вміння і навички з таких професійно-орієнтованих дисциплін: «Живопис», «Рисунок», «Історія архітектури, мистецтва», «Комп`ютерна графіка в ландшафтному дизайні», «Реконструкція та реставрація ландшафтних об`єктів», «Садово-парковий дизайн», «Ландшафтне та архітектурне проектування» тощо.

Освітній процес забезпечено фаховою літературою, посібниками, методичними рекомендаціями, програмами з курсів як обов’язкової, так і вибіркової складової. При кафедрі створено творчу майстерню, інноваційну лабораторію з мультимедійною, проекційною, відео- та аудіовізуальною технікою. У розпорядженні викладачів і студентів – сучасні програми ArchiCAD, 3DStudioMax, Corel Draw, Adobe Photoshop та інші.

Кавовий живопис у виконанні студентів спеціальності «Дизайн»

Особливий акцент в освітньому процесі звернено на науково-дослідну та виставково-творчу роботу студентів. Студенти беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях. При кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Актуальні проблеми дизайну ландшафтів», на засіданнях якого студенти виступають із доповідями та обговорюють результати наукових досліджень.

Круглий стіл на тему «Перспективи розвитку екодизайну на Черкащині»

Практичне навчання студентів передбачає щорічну навчальну та виробничу практику в архітектурних установах і майстернях, на підприємствах міста Черкаси та області, які спеціалізуються в галузі садово-паркового мистецтва, ландшафтного дизайну, квітникарства та декоративного рослинництва.  Зокрема, студенти проходять практику в Департаменті архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради, КП «Дирекція парків», садових центрах «Захист рослин», «Сад мрій» та ін.

Значна увага приділяється виховній і культурно-масовій роботі, яка передбачає організацію самоврядування й змістовного дозвілля студентів. Доброю традицією є проведення круглих столів, майстер-класів із нагоди Дня художника, Дня дизайнера-графіка, Всесвітнього дня архітектора тощо. Студенти  завжди долучаються до загальноуніверситетських і міських заходів, інтелектуальних, культурних конкурсів, спортивних змагань і благодійних акцій.

Студенти-дизайнери взяли участь у стріт-арті з нагоди Дня захисника України

Випускники  спеціальності працюють на посадах: VIP-дизайнера (розробка проектів ландшафту, інтер'єру житлових й офісних приміщень, ресторанів, кафе, барів, магазинів); дизайнера міського середовища (дизайн зовнішньої реклами, оформлення вітрин; розробка проектів малих архітектурних форм, дитячих майданчиків, паркових зон); менеджера-дизайнера, дизайнера-конструктора у фірмових салонах-магазинах, на фабриках із виготовлення м'яких і корпусних меблів; керівника в дитячих художніх школах живопису, малюнка, композиції, кольорознавства.

Якщо ви бажаєте здобути якісну освіту, яка відповідає європейським стандартам, Східноєвропейський університет чекає на вас!

Запрошуємо абітурієнтів та їхніх батьків у будь-який час завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви зможете відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі хвилюючі вас питання.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

Тел.: (0472) 64-70-55, 64-84-74, 32-73-11.

Моб.: (050) 464-21-86, (067) 470-21-13. – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: cim@cim.uch.net, kaf-diz@cim.uch.net