Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

 

 

Спеціальність «Облік і оподаткування» відкриє для вас усі аспекти й принципи формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством. Східноєвропейський університет дає унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання фінансиста і економіста, аналітика і ревізора, менеджера і наукового працівника. Такі знання необхідні кожному керівнику і приватному підприємцю, будь-якій освіченій людині.

Університет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування». Терміни навчання за освітніми ступенями: «бакалавр» – 4 роки, «магістр» – 1,5 року. Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

У Коледжі економіки і управління, створеному при університеті, готують молодших спеціалістів з обліку і оподаткування. Терміни навчання: на базі 9-ти класів – 2 роки 10 місяців (денна), на базі 11-ти класів – 1 рік 10 місяців (денна, заочна).

У світі облік і аудит називають «мовою бізнесу». Адже в сучасних умовах це головні інструменти управління й підвищення ефективності господарювання, оскільки забезпечують власників і управлінців інформацією про економічні процеси і явища, ресурси та ефективність їхнього використання у всіх секторах економіки.

Знання з обліку і оподаткування дозволяють планувати, регулювати, аналізувати, контролювати та звітувати перед контролюючими органами про фінансово-господарську діяльність на рівні держави, регіону, підприємства.

Східноєвропейський університет забезпечує підготовку фахівців з обліку і оподаткування високого професійного рівня для відповідних підрозділів приватного бізнесу, державних установ, місцевого самоврядування.

Майбутні фахівці отримують ґрунтовні знання з обліку і оподаткування в сферах економічної діяльності, банках, бюджетних установах; фінансового, податкового та управлінського обліку; аудиту; інформаційних систем і технологій обліку; бізнес-планування, бюджетування.

Колектив кафедри об’єднує фахівців, які мають високий рівень фахової підготовки, багаторічний досвід роботи у вищій школі, різних галузях народного господарства, наукових установах. Таким чином поєднується педагогічний, виробничий і науковий досвід, які передаються студентам. Викладачі спеціалізуються за різними напрямами облікової, аналітичної та аудиторської діяльності, економічної діагностики підприємств.

Програма навчання відповідає кращим сучасним світовим міжнародним стандартам, із залученням новітніх методик, побудована так, щоб дати студентам всебічні знання з теоретико-методичних основ та практичних навичок і вмінь в галузі обліку і аудиту.

Оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організації науково-дослідної роботи студентів. Викладачі активно застосовують прогресивні методи навчання з використанням інноваційних технологій: відеоконференції для дистанційних лекцій, семінари, ділові ігри, електронне тестування, тренінги. На кафедрі використовуються контролюючі, навчаючі системи, комп’ютерне наочне супроводження занять зі спеціальних дисциплін.

Бібліотека, методкабінет, сучасна читальна зала і зала періодичних видань повністю забезпечують студентів різноманітною економічною і методичною літературою, фаховими періодичними виданнями. Створена онлайн-бібліотека університету дозволяє студентам мати доступ до електронних версій навчальної літератури за базовими дисциплінами. Викладачі готують та постійно оновлюють навчально-методичні матеріали, конспекти лекцій з усіх дисциплін і розміщують у вільному для студентів доступі в електронній базі СДН «Прометей».

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» навчаються основам роботи з комп’ютерними програмами бухгалтерського обліку: «1С: Бухгалтерія», «Парус-Підприємство», «Галактика», «Ліга-Закон», «Project Expert».

При кафедрі працює студентське наукове товариство «Баланс», яке студенти відвідують з метою удосконалення таких необхідних успішному бухгалтеру якостей як комунікабельність, коректність проведення облікових операцій, вміння керувати та аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства.

Щорічно кафедра проводить студентську науково-практичну конференцію та олімпіаду зі спеціальності. За результатами проведеної науково-дослідної роботи студенти виступають з доповідями на університетських, міжвузівських, загальноукраїнських і міжнародних наукових конференціях.

Кафедра обліку і аудиту співпрацює з такими установами і організаціями:

  1. редакція газети «Все про бухгалтерський облік» (консультативне, інформаційно-методичне забезпечення, участь студентів у конкурсах, акціях та проектах);
  2. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів (підвищення кваліфікації, участь у конференціях, тренінгах і семінарах);
  3. Асоціація сертифікованих бухгалтерів (підготовка і проходження сертифікації);
  4. Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників України (спільна науково-методична діяльність);
  5. Державна податкова інспекція у м. Черкаси Головного управління ДФС у Черкаській області (інформаційні послуги, тематичні зустрічі, семінари з актуальних проблем оподаткування);
  6. Головне управління статистики у Черкаській області (проведення круглих столів, консультацій).

Крім цього, кафедра співпрацює з багатьма роботодавцями Черкас і Черкаської області, що дозволяє сприяти працевлаштуванню кращих випускників і студентів старших курсів.

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» можуть працювати на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, керівника економічних, фінансових, бухгалтерських, юридичних та адміністративних підрозділів, фахівеця-експерта з питань обліку та прогнозування діяльності підприємства, економіста-статистика, бухгалтера-експерта, бухгалтера-ревізора, аудитора, державного податкового інспектора, інспектора-ревізора, консультанта з економічних питань, економічного радника, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, викладача вищого навчального закладу, методиста з економічної освіти та ін.

Шановні абітурієнти! Якщо ви хочете отримати сучасну і престижну професію – запрошуємо навчатися на спеціальність «Облік і оподаткування»!

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

Тел.: (0472) 64-70-55, 64-84-74, 32-73-11, 32-74-64 (Коледж).

Моб.: (050) 464-21-86, (067) 470-21-13. – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: cim@cim.uch.net, kaf-ebo@cim.uch.net