Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!КОНФЕРЕНЦІЇ


Міністерство освіти, науки, молоді та
спорту України,

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

(кафедра теорії і практики перекладу та компаративістики)

Черкаський державний технологічний університет
(кафедра прикладної лінгвістики,
кафедра іноземних мов)

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України
(кафедра іноземних мов та технічного перекладу,
кафедра гуманітарних та соціальних наук)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Міжвузівська науково-практична конференція

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА, ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ

28 березня 2012 року

Черкаси

Запрошення

Запрошуємо взяти участь у роботі міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми перекладознавства, зарубіжної літератури. Педагогічні студії» 28 березня 2012 року.

Місце проведення конференції:
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

Умови участі у конференції:
Для участі у конференції необхідно до 10.03.2012 р. надіслати на адресу оргкомітету заявку учасника, для публікування тез доповідей – рукопис тез, електронну версію, та сплатити організаційний внесок розміром 40 грн.
За результатами конференції буде публікуватися збірник тез доповідей. Учасники також отримають сертифікати.

Регламент роботи:
Доповіді на пленарному засіданні – до 15хв.
Наукові повідомлення в секціях – 10 хв.
Виступ в обговоренні доповіді – 5 хв.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.

Секції конференції

Секція 1. Теорія та практика перекладу

Модератори:
Кикоть В.М. – к.ф.н., доц. каф. теорії і практики перекладу та компаративістики СУЕМ
Колесник Д.М. – к.ф.н., доц., зав. каф. іноземних мов ЧДТУ

Секція 2. Історичні та лінгвостилістичні аспекти літературознавчих досліджень

Модератори:
Лещенко А.В. – к.ф.н., доц., зав. каф. прикладної лінгвістики ЧДТУ
Рагузіна Л. Ю. – к.ф.н., доц. каф. теорії і практики перекладу та компаративістики СУЕМ

Секція 3. Сучасна методика та педагогіка: досвід, проблеми, перспективи

Модератори:
Білик Л.І. – д.п.н., професор, декан лінгвістичного факультету Черкаського державного технологічного університету
Скворцова Є.І. – ст. викл. каф. теорії і практики перекладу та компаративістики СУЕМ

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповіді – коректорський (паперовий) та електронний варіант. Паперова версія має бути підписана автором. Електронна версія: MS WORD 97-2003, 2 стор. А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1, поля 20мм. Сторінки не нумерувати, слова не виділяти, ілюстрації не приймаються.
Заголовок – від центру, великими літерами; справа, курсивом – П.І.П., наук. ступінь, вчене звання, посада, заклад (без скорочень); текст – вирівнювання «по ширині», відступ першого рядку – 10 мм. Список джерел – не більше 5, за вимогами ВАК.
Публікація – за рахунок оргвнеску.

Кошти надсилати:
Отримувач: ТОВ ВНЗ «СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ» код 14204539 МФО 354789 р/р 2600700025653 в Черкаській філії АТ «Укрексімбанк» вул. Н. Левицького, 16, м. Черкаси, 18036 (призначення платежу: за друк тез із зазначенням прізвища автора)

ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО 10.03.2012 р.

Заявка на участь у конференції

Прізвище _______________________________
Ім'я ____________________________________
По-батькові _____________________________
Науковий ступінь, звання __________________
_______________________________________
Місце роботи ____________________________
________________________________________
Посада _________________________________
________________________________________
Робоча адреса ___________________________
Адреса для листування ____________________
________________________________________
Телефон ________________________________
Факс____________________________________
E-mail __________________________________

Організаційний комітет

Голова оргкомітету:
Ус М.Ф. – проректор з наукової роботи Східноєвропейського університету.

Члени оргкомітету:
Оксьом І.Г. – к.ю.н., доц., державний службовець V рангу, директор інституту управління та права СУЕМ;
Бушкова В.В. – к.ф.н., доц., зав. каф. теорії і практики перекладу та компаративістики СУЕМ;
Білик Л.І. – д.п.н., професор, декан лінгвістичного факультету Черкаського державного технологічного університету;
Лещенко А.В. – к.ф.н., доц., зав. каф. прикладної лінгвістики ЧДТУ;
Колесник Д.М. – к.ф.н., доц., зав. каф. іноз. мов ЧДТУ;
Єремеєва Н.Ф. – к.ф.н., доц., зав. каф. іноземних мов та технічного перекладу Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України;
Рагузіна Л. Ю. – к.ф.н., доц. каф. теорії і практики перекладу та компаративістики СУЕМ;
Кикоть В.М. – к.ф.н., доц. каф. теорії і практики перекладу та компаративістики СУЕМ.

Адреса оргкомітету:
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
вул. Нечуя-Левицького, 16
м. Черкаси
18036
Тел.: (0472) 64-14-27
електронна пошта конференції rgf2007@mail.ru