Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності», яка відбудеться 20-21 квітня 2016 року.

Місце проведення конференції: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

20 квітня 2016 року

09.30-10.30 – реєстрація учасників конференції;

10.30-13.00 – пленарне засідання;

13.00-14.00 – перерва;

21 квітня 2016 року

10.00-12.00 – підсумкове засідання, вручення сертифікатів;

12.00-17.00 – культурно-масові заходи з відвідуванням історичних місць Черкащини.

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв.

Доповідь на секційному засіданні – до 10 хв.

Виступ під час обговорення – до 5 хв.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, болгарська, англійська.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі в конференції необхідно до 1 квітня 2016 року надіслати на адресу оргкомітету (роботи подані пізніше вказаного терміну у збірник не включаються, кошти не повертаються):

 • заявку на участь у конференції;
 • тези доповіді;
 • копію документа про оплату організаційного внеску.

Заявку, тези доповіді та копію документа про оплату необхідно надіслати в електронному вигляді у форматі Microsoft Word (*.doc) на електронну адресу оргкомітету konf.suem@gmail.com.

Розмір організаційного внеску (витрати на проведення конференції, друк тез, розсилку збірників):

1) очна участь – 150 грн;

2) заочна участь – 100 грн (з довідкою 150 грн);

3) за умови заочної участі та отримання лише електронного примірника – 50 грн;

4) для студентів СУЕМ, м. Черкаси – 40 грн.

За результатами конференції будуть опубліковані збірники тез, які автори зможуть отримати під час проведення конференції. Заочні учасники отримують збірники поштою за вказаною адресою протягом двох тижнів із дня проведення конференції.

Усі учасники отримають сертифікат про участь у конференції.

Аспіранти та здобувачі, які братимуть участь у конференції (виступ на пленарному або сесійному засіданні) можуть отримати акт впровадження результатів дисертаційного дослідження, за темою доповіді, у навчальний процес СУЕМ (форму акту необхідно попередньо узгодити).

За бажанням учасникам, що візьмуть участь у роботі конференції може бути надано довідку про участь у науково-дослідних темах: «Моделювання ефективності фінансово-господарської діяльності виробничих підприємств України в умовах обмеженості ресурсів» (номер 0114U003801) та «Удосконалення обліку в умовах адаптації України до міжнародних економічних структур» (номер 0109U003951).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 1. Тези доповіді не повинні перевищувати 3 сторінок друкованого тексту, виконаних в редакторі MS Word-6.0.
 2. Текст подається у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. (інші редактори не допускаються).
 3. Шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал – 1.
 4. Береги: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве – 15 мм.
 5. Рукопис починається з УДК, що вказується у верхньому лівому куті.
 6. Текст має відповідати такій структурній схемі: УДК, назва, прізвище, ім’я та по батькові автора, назва закладу, де навчається (працює) автор, науковий керівник, текст тез, література (до 5 джерел).
 7. Формули, таблиці (шрифт Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал – 1), рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office, мають бути підписані та послідовно пронумеровані арабськими цифрами.
 8. Текст має бути виконаний із дотриманням вимог, стилістично та грамотно відредаговано.
 9. Тези, оформлені з порушенням вимог, до розгляду не приймаються.

Учасники конференції мають можливість опублікувати статтю у науковому журналі «Вісник СУЕМ», що є фаховим виданням із економічних наук. Затверджено Наказом МОН України від 21.12.2015, № 1328.

Із вимогами щодо змісту, порядку подання та оформлення наукових статей можна ознайомитися на сайті Східноєвропейського університету економіки і менеджменту за адресою: http://www.suem.edu.ua/uk/science/newsletter.

Запрошуємо всіх бажаючих до публікації матеріалів у колективній монографії «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності», що буде видана за кордоном.

Робочі мови монографії – українська, російська, англійська.

Для публікації матеріалів до 30 березня 2016 року потрібно подати:

 • відомості про автора;
 • матеріали для розміщення;
 • рецензію (для авторів, що не мають наукового ступеня);
 • копію про оплату організаційного внеску.

Матеріали необхідно надіслати в електронному вигляді у форматі Microsoft Word (*.doc) на адресу оргкомітету.

Розмір організаційного внеску для публікації монографії становить 40 грн за сторінку (повну чи неповну). Організаційний внесок включає витрати на формування та редагування монографій, друкування і розсилку авторам.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ

 1. Обсяг матеріалів становить 12-15 сторінок.
 2. Робота має бути виконана за допомогою ПЕОМ у редакторі MS Word-6.0.
 3. Текст подається у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc.
 4. Шифр Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
 5. Береги: верхнє, нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 15 мм.
 6. Текст має бути виконаний із дотриманням вимог і відповідним стилістичним редагуванням.
 7. Формули, таблиці (шифр Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал – 1), рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office, мають бути підписані та послідовно пронумеровані арабськими цифрами.
 8. До матеріалів монографії обов’язково додається інформація про автора, назва статті та анотація (обсягом до 100 слів) англійською мовою.

Реквізити для оплати участі у конференції

Отримувач: ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту».

Код 14204539, МФО 354789.

Р/р 2600700025653 АТ в «Укрексімбанк», м. Черкаси, 18036, вул. Нечуя-Левицького, 16.

Призначення платежу: за участь (ПІП) у конференції.

Адреса організаційного комітету конференції

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, вул. Нечуя-Левицького, 16, м. Черкаси, 18036, Україна.

Тел.: (0472) 64-21-27, (067) 994-98-25.

Електронна пошта конференції: konf.suem@gmail.com