Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Міжнародна учнівсько-студентська конференція

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
23 листопада 2018 р.
м. Черкаси


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Черкаське міське відділення Академії наук України спільно з Інститутом економіки і менеджменту Східноєвропейського університету економіки і менеджменту запрошує Вас взяти участь у Міжнародній учнівсько-студентській конференції
«МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ», яка відбудеться 23 листопада 2018 р.


До участі у конференції запрошуються учні 9–11 класів, технікумів, ліцеїв, профтехучилищ та коледжів, студенти ВНЗ та аспіранти, а також усі зацікавлені особи.


ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
23 листопада 2018 р.

 • 09.30-10.00 – реєстрація учасників конференції;
 • 10.00-10.30 – екскурсія Східноєвропейський університетом економіки і менеджменту;
 • 10.30-12.00 – пленарне засідання;
 • 12.00-12.30 – підведення підсумків конференції, нагородження переможців.

За бажанням учасників буде організовано екскурсію видатними місцями м. Черкаси.


РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • доповідь на пленарному засіданні – 10 хв.
 • виступ в обговоренні – 5 хв.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, болгарська, англійська.


НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Економічні науки.
 • Держава та суспільство.
 • Молодіжні дослідження.
 • Гуманітарна політика.
 • Суспільний добробут та науковий розвиток.
 • Історичний вимір: теорія і практика.
 • Інформаційні технології.
 • Прикладні науки.
 • Сучасні євроінтеграційні процеси.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції необхідно до 1 листопада 2018 р., у форматі Microsoft Word (*.doc), надіслати на адресу оргкомітету:

 • заявку на участь у конференції;
 • тези доповіді;
 • квитанцію про сплату оргвнеску.

Отримані матеріали проходять незалежне рецензування, після отримання схвальної рецензії авторам надсилаються реквізити для оплати участі у конференції.

Участь у конференції передбачає публікацію тез в електронному збірнику матеріалів.

За бажанням автори можуть замовити друкований примірник збірнику тез (повідомити заздалегідь).

Розсилка збірників та програми конференції здійснюватиметься за вказаними адресами електронної пошти авторів у форматі PDF. Термін розсилки – до 10 грудня 2018 р.


ФІНАНСОВІ УМОВИ

Розмір організаційного внеску включає: рецензування, редагування та макетування збірника тез.

Для учнів 9–11 класів публікація тез є БЕЗКОШТОВНОЮ!

Для студентів Східноєвропейського університету економіки і менеджменту – 40 грн.; студентів інших навчальних закладів України – 75 грн.

Отриманий рахунок необхідно сплатити у триденний термін!

Для іноземних студентів участь у конференції БЕЗКОШТОВНА!

Учасники, які приймуть очну участь у конференції, отримають сертифікати, а найкращі доповіді будуть відзначені грамотами та цінними подарунками.

Керівники наукових робіт, які відвідають захід разом із учасниками будуть відзначені грамотами та сертифікатами.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Тези доповіді не повинні перевищувати 2 (дві) сторінки друкованого тексту.

Робота має бути виконана у редакторі MS Word-2003. Текст подається у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc.

Шифр Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал – 1.

Береги: верхнє, нижнє – 20 мм., ліве – 20 мм, праве – 20 мм.

Рукопис має відповідати такій структурній схемі: назва (тема), прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), назва закладу, де навчається автор (автори), науковий керівник, текст тез.

Текст тез повинен мати наступну структуру: тема доповіді, постановка проблеми, аналіз та напрями дослідження, висновки та література (до 5 джерел).

Формули, таблиці (шифр Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал – 1), рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office, мають бути підписані та послідовно пронумеровані арабськими цифрами.

Текст має бути виконаний з дотриманням вимог та відповідним стилістичним редагуванням.

Кількість співавторів – не більше двох осіб.

Один автор може подати лише одні тези для розміщення у збірнику.


Взірець оформлення тез:

8. Прикладні науки.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Петренко Сергій Васильович,
Учень 11 класу
Загальноосвітньої школи №1,
м. Тальне, Черкаська область
Науковий керівник: Прохорова Ольга
Василівна, вчитель математики

Виклад основного матеріалу
[Текст]

Література


ЗАЯВКА УЧАСНИКА

П.І.П. учасника ________________________
______________________________________
П.І.П., науковий ступінь, вчене звання
наукового керівника ___________________
______________________________________
Координати учасника: __________________
______________________________________
Навчальний заклад _____________________
______________________________________

Інформаційні канали зв’язку:
Моб. тел.: ____________________________
E-mail ________________________________

Обраний напрям ________________________
Тема доповіді _________________________
______________________________________

Планую (потрібне позначити):
□ виступити з доповіддю;
□ взяти участь як слухач;
□ заочна участь (публікація тез).


Адреса організаційного комітету конференції

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
вул. Нечуя-Левицького, 16
м. Черкаси, 18036
Україна
Електронна пошта конференції: konf.suem@gmail.com