Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міжнародна науково-практична конференція

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Головне управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (м. Черкаси, Україна)
Прокуратура Черкаської області Інститут кримінально-виконавчої служби
Асоціація українських правників Університет сучасних знань

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Всеукраїнська конференція

«РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ ІПРАКТИКА»

20–21 листопада 2014 року

Запрошення

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської конференції

«Розвиток європейських стандартів прав і свобод людини в Україні: теорія і практика», що відбудеться 20-21 листопада 2014 року.

Місце проведення конференції:

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

За результатами конференції буде опубліковано збірник тез доповідей.

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська

Умови участі у конференції:

Для участі у конференції необхідно до 30.10.2014 надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь у конференції, тези доповідей – електронний варіант та копію платіжного документу про сплату оргвнеску. Оплата за участь у конференції становить: очна форма – 150 грн, публікація тез доповідей без участі у конференції становить 100 грн.

За рахунок оргвнесків фінансуються витрати, пов’язані з організацією конференції та публікацією тез доповідей.

Кошти надсилати:

Отримувач: ТОВ ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» Код 14204539 МФО 354789 Р/р 2600700025653 АТ в «Укрексімбанк» м. Черкаси, 18036, вул. Н.Левицького, 16; призначення платежу: за участь (прізвище, ім’я та по батькові) у конференції.

Проїзд, проживання та харчування учасників конференції здійснюються за їх рахунок.

Регламент роботи:

доповідь на пленарному засіданні – 15 хв.

доповідь на секційному засіданні – 10 хв.

виступ в обговоренні – 5 хв.


Тематика конференції

- Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень;

- Конституційне право, муніципальне право;

- Цивільне право і цивільний процес, сімейне право;

- Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право;

- Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право.


Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповідей надаються українською, російською або англійською мовою, набрані в редакторі Microsoft Word. Розмір аркуша: А4, орієнтація: книжкова, шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, береги по 20 мм.

Розташування на сторінці: у правому верхньому куті прізвище та ініціали автора (авторів); через інтервал з орієнтацією по центру – назва тез великими літерами; через інтервал з орієнтацією по ширині сторінки – текст доповіді.

Обсяг тез доповіді – повні 2 сторінки, включно з рисунками і таблицями.

Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Список літератури наводиться наприкінці тез згідно встановлених вимог.

Тези надсилати на електронну адресу: pravo.ui.suem@gmail.com


ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО 30.10.2014р.

Адреса оргкомітету:

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

вул. Нечуя-Левицького, 16

м. Черкаси 18036

Тел.: (0472) 56-70-15

Факс: (0472) 64-73-00, внутр. 109;

електронна пошта: pravo.ui.suem@gmail.com

Заявка на участь у конференції

Прізвище ______________________________

Ім’я ___________________________________

По-батькові ____________________________

Науковий ступінь, звання __________________

_______________________________________

Місце роботи ___________________________

_______________________________________

_______________________________________

Посада _________________________________

_______________________________________

Робоча адреса __________________________

_______________________________________

_______________________________________

Адреса для листування ___________________

_______________________________________

_______________________________________

Телефон _______________________________

Факс___________________________________

E-mail _________________________________

Планую виступити з доповіддю (необхідне виділити):

• на пленарному засіданні (до 15хв.);

• на секційному засіданні (до 10хв.);

• не планую приїзд.