Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Всеукраїнська науково-практична конференція


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Проблеми удосконалення економіко-правової системи України на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства», яка відбудеться 26 – 27 листопада 2015 року.

Місце проведення конференції: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

Реєстрація учасників конференції – 26 листопада з 10:00.

За результатами конференції буде опубліковано збірник тез доповідей.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Умови участі у конференції:

Для участі в конференції необхідно до 30.10.2015 надіслати на електронну адресу оргкомітету pravo.ui.suem@gmail.com заявку на участь у конференції, тези доповіді і копію платіжного документа про сплату оргвнеску. Оплата за участь у конференції становить: очна форма – 120 грн, публікація тез доповідей без участі у конференції – 100 грн.

За рахунок оргвнесків фінансуються витрати, пов’язані з організацією конференції та публікацією тез доповідей.

Кошти надсилати:

отримувач – ТОВ ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту»

Код 14204539, МФО 354789

Р/р 2600700025653 АТ в «Укрексімбанк» м. Черкаси, 18036, вул. Н.Левицького, 16;

призначення платежу: за участь (прізвище, ім’я та по батькові) у конференції.

Проїзд, проживання та харчування учасників конференції здійснюються за їх рахунок.


Тематика конференції

  • Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень.
  • Конституційне право, муніципальне право.
  • Цивільне право і цивільний процес, сімейне право.
  • Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право.
  • Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право.
  • Проблеми розвитку економічної системи.

Регламент роботи конференції:

  • доповідь на пленарному засіданні – 20 хв.;
  • доповідь на секційному засіданні – 15 хв.;
  • виступ під час обговорення – 5 хв.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповідей надаються українською, російською або англійською мовою, набрані в редакторі Microsoft Word. Розмір аркуша – А4, орієнтація – книжкова, шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, береги по 20 мм.

Розташування на сторінці: у правому верхньому куті прізвище та ініціали автора (авторів); через інтервал з орієнтацією по центру – назва тез великими літерами; через інтервал з орієнтацією по ширині сторінки – текст доповіді.

Обсяг тез доповіді – повні 2 сторінки, включно з рисунками і таблицями.

Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Список літератури наводиться наприкінці тез згідно з встановленими вимогами.