Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Міністерство освіти і науки України
Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ
26-27 листопада 2020 року
м. Черкаси


Робочі мови конференції:
українська, російська, польська.

Програмний комітет:

 • Аблязова Н.Р., к.е.н., Президент Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова;
 • Аблязов Д.Е., к.ю.н., Віцепрезидент Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова;
 • Шамара С.О., к.і.н., доцент, ректор Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова;
 • Костицький В.В., д.ю.н., професор, заслужений юрист України, академік Національної академії правових наук України, голова Асоціації українських правників;
 • Новицька Н.Б., д.ю.н., с.н.с., заступник директора Інституту захисту інформаційних прав громадян;
 • Лошицький М.В., д.ю.н., професор кафедри публічного права Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова;
 • Миколенко В.А., д.ю.н., професор кафедри приватного права Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова;
 • Задорожній І.С., д.т.н., професор кафедри менеджменту і адміністрування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова;
 • Лімборський І.В., д.філол.н., професор, завідувач кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова;
 • Cавченко С.О., д.е.н., професор, проректор з науково-дослідної роботи та економічних питань Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова;
 • Ус Г.О., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, обліку і оподаткування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова;
 • Чудаєва І.Б., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Організаційний комітет:

 • Голова: Савченко С.О., д.е.н., професор, проректор з науково-дослідної роботи та економічних питань Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова;
 • Лисенко О.М., к.політ.н., декан факультету права та гуманітаристики Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова;
 • Десятніков І.В., к.і.н., доцент, доцент кафедри приватного права Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова;
 • Ландіна А.В., к.ю.н., доцент кафедри публічного права Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Адреса оргкомітету конференції:

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, вул. Нечуя-Левицького, 16,
м. Черкаси,18036
Веб-сайт університету: http://www.suem.edu.ua/uk
Електронна пошта оргкомітету конференції : Lexkonfer@gmail.com
Тел.: (0472)72-75-31 Куценко Дмитро Миколайович.

Місце проведення конференції:

Місце проведення конференції:

м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

Тематика конференції

 1. Українська держава та конституціоналізм: історичні традиції та новації.
 2. Реформування юридичної відповідальності: правовий та процесуальний аспекти.
 3. Правова система України: сучасний стан та перспективи розвитку.
 4. Економічна політика держави в умовах сучасної світової кризи.
 5. Модернізація гуманітаристики в умовах євроінтеграційних процесів.

Умови участі у конференції:

Для участі у конференції необхідно до 15.11.2020 (включно) надіслати на електронну адресу оргкомітету Lexkonfer@gmail.com електронний варіант тез доповіді, а також заповнити online заявку на участь у конференції за посиланням. Назва надісланих файлів повинна складатися з прізвища автора (авторів) та найменування документу, наприклад: Петренко_тези, Петренко_заявка.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА! Участь у конференції передбачає публікацію тез в електронному збірнику матеріалів. Розсилка збірника здійснюватиметься за вказаними адресами електронної пошти авторів у PDF-форматі усім учасникам конференції.

Обмеженим тиражем буде виданий паперовий варіант збірника, котрий можна замовити за додаткову плату – 300 грн.

Кошти надсилати: отримувач: ТОВ «Приватний заклад вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

Код ЄДРПОУ 14204539

Р/р UA 65 3223130000026006000001174 в АТ «Укрексімбанк»

м. Черкаси, 18036, вул. Н.Левицького, 16; призначення платежу: за друк збірника тез конференції (прізвище, ім’я та по батькові).

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Тези доповідей надаються українською, російською або англійською мовами, набрані в редакторі Microsoft Word. Розмір аркуша А4, орієнтація книжкова, шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, абзац 1,25см, береги по 20 мм.

Розташування на сторінці: у правому верхньому куті прізвище та ініціали автора (авторів); через інтервал з орієнтацією по центру – назва тез великими літерами; через інтервал з орієнтацією по ширині сторінки – текст доповіді. Обсяг тез доповіді – повні 2 сторінки, включно з рисунками і таблицями.

Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті.

Список літератури наводиться наприкінці тез згідно встановлених вимог.


Сподіваємося на плідну співпрацю!