Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Міністерство освіти і науки України
Черкаська обласна державна адміністрація
Департамент освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації
Черкаське відділення Академії економічних наук України
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Одеський національний економічний університет
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Черкаський державний технологічний університет
Черкаський інститут банківської справи
Черкаська обласна асоціація розвитку підприємництва
Центр розвитку корпоративної соціальної відповідальності

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
16-17 квітня 2020 року
м. Черкаси


Запрошуємо узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції науковців України, викладачів, практиків, аспірантів та студентів.

Мета конференції: обговорення сучасних технологій менеджменту, економічних, фінансових, облікових проблем забезпечення розвитку економіки.

Форма участі: дистанційна.

Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська.

Організаційний комітет:

 • Голова: Ус Г.О., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, обліку і оподаткування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;
 • Германенко Л.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту;
 • Панасенко Л.М., к.е.н., доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.

Адреса оргкомітету конференції:

Кафедра економіки, обліку і оподаткування
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, вул. Нечуя-Левицького, 16,
м. Черкаси,18036
Веб-сайт університету: http://www.suem.edu.ua/uk
Електронна пошта оргкомітету конференції : conf.suem@ukr.net
Тел.: (0472)64-70-55, (067)722-70-47 Панасенко Лариса Максимівна.

Місце проведення конференції:

Місце проведення конференції:

м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

Тематичні напрями конференції (секції):

 1. Економічна теорія та історія економічної думки.
 2. Економіка та менеджмент інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств.
 3. Фінансові інструменти управління економічним розвитком.
 4. Економіка та управління підприємствами.
 5. Сучасний маркетинг: проблеми, гіпотези, дослідження.
 6. Правове забезпечення сучасних соціально-економічних процесів.
 7. Актуальні проблеми інформаційного та документаційного забезпечення розвитку підприємства.
 8. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 9. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
 10. Економічна діяльність індустрії гостинності.
 11. Економічна та фінансова безпека бізнесу.

Умови участі у конференції:

Для участі у конференції необхідно до 13.04.2020 (включно) надіслати на електронну адресу оргкомітету conf.suem@ukr.net електронний варіант тез доповіді та заявки на участь у конференції згідно наданої форми. Назва надісланих файлів повинна складатися з прізвища автора (авторів) та найменування документу, наприклад: Петренко_тези, Петренко_заявка.

Кількість співавторів тез – не більше двох. Один автор може подати лише одні тези для публікації у збірнику.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА! Участь у конференції передбачає публікацію тез в електронному збірнику матеріалів. Розсилка збірника здійснюватиметься за вказаними адресами електронної пошти авторів у PDF-форматі усім учасникам конференції.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Тези доповідей надаються українською, російською або англійською мовами, набрані в редакторі Microsoft Word. Розмір аркуша А4, орієнтація книжкова, шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, абзац 1,25см, береги по 20 мм.

Розташування на сторінці: у правому верхньому куті курсивом прізвище та ініціали автора (авторів); назва закладу, де навчається (працює) автор (автори), науковий керівник і його посада (для студентів), через інтервал з орієнтацією по центру – назва тез великими літерами жирним шрифтом; через інтервал з орієнтацією по ширині сторінки – текст доповіді. Обсяг тез доповіді – від 2 до 3 повних сторінок, включно з рисунками і таблицями.

Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку їх згадування у тексті (до 5 джерел). Список літератури наводиться наприкінці тез згідно встановлених вимог. Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

Зразок оформлення тез:Сподіваємося на плідну співпрацю!