Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Міністерство освіти і науки України,
Департамент освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації
Головне територіальне управління юстиції в Черкаській області
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Асоціація українських правників
Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка
Інститут захисту інформаційних прав громадян, м. Київ
Інститут кримінально-виконавчої служби, м. Київ

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

Актуальні проблеми інформаційного права в умовах глобалізації
28 листопада 2018 року
м. Черкаси


Програмний комітет:

 • Аблязов Р. А., д. т. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР, академік ІА України, президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (надалі – Східноєвропейський університет) – голова;
 • Шамара С.О., к.і.н., доцент, ректор Східноєвропейського університету;
 • Костицький В.В., д.ю.н., професор, заслужений юрист України, академік Національної академії правових наук України, голова Асоціації українських правників;
 • Новицька Н.Б., д.ю.н., с.н.с., заступник директора Інституту захисту інформаційних прав громадян;
 • Пєтков В.П. д.ю.н., професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри публічного права Східноєвропейського університету;
 • Соболь Є.Ю., д.ю.н., професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права ЦДПУ ім. В.Винниченка;
 • Стеценко С.Г., д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, головний редактор науково-практичного юридичного журналу «Публічне право»;
 • Юнін О.С., д.ю.н., професор, директор ННІ післядипломної освіти та заочного навчання Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України.

Організаційний комітет:

 • Голова: Савченко С.О., д.е.н., професор, проректор з науково-дослідної роботи Східноєвропейського університету;
 • Оксьом І.Г., к.ю.н., доцент, директор юридичного інституту Східноєвропейського університету;
 • Лисенко О.М., к.політ.н., завідувач кафедри приватного права Східноєвропейського університету;
 • Десятніков І.В., к.і.н., доцент, доцент кафедри публічного права Східноєвропейського університету.

Адреса оргкомітету конференції:

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, вул. Нечуя-Левицького, 16,
м. Черкаси,18036
Тел.: (0472)72-75-31 Куценко Дмитро Миколайович.
Електронна пошта конференції : pravo.ui.suem@gmail.com

Місце проведення конференції:

м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

Робочі мови конференції:

 • українська
 • англійська
 • польська

Тематика конференції:

 • Поняття, предмет і методологія інформаційного права;
 • Конституційні гарантії прав і свобод людини в сфері використання та поширення інформації;
 • Поняття і нормативно-правове регулювання інформаційної безпеки;
 • Особливості інформаційних правовідносин у кіберпросторі;
 • Інформаційне забезпечення сучасних соціально-економічних процесів в Україні та світі;
 • Інформаційне право і гуманітарний простір у цілому.

Умови участі в конференції

Для участі в конференції необхідно до 24.11.2019 надіслати на адресу оргкомітету тези доповіді – електронний варіант, а також заповнити online заявку на участь у конференції за посиланням: https://goo.gl/forms/pwl2GQeQ7saFELqq1.

ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА. Збірник матеріалів конференції у PDF- форматі буде розіслано всім учасникам конференції.

Обмеженим тиражем буде виданий паперовий варіант збірника, котрий можна замовити за додаткову плату – 200 грн.

За результатами конференції 5 грудня 2019 року буде проведено круглий стіл на тему: «Інформаційні загрози в умовах сучасного розвитку глобалізованого суспільства».

Кошти надсилати:
отримувач: ТОВ ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту»
Код 14204539
Р/р UA 65 3223130000026006000001174 АТ в «Укрексімбанк»
м. Черкаси, 18036, вул. Н.Левицького, 16; призначення платежу: за друк збірника тез конференції
(прізвище, ім’я та по батькові).

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповідей надаються українською або польською, або англійською мовою, набрані в редакторі Microsoft Word. Розмір аркуша: А4, орієнтація: книжкова, шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, береги по 20 мм.

Розташування на сторінці: у правому верхньому куті прізвище та ініціали автора (авторів); через інтервал з орієнтацією по центру – назва тез великими літерами; через інтервал з орієнтацією по ширині сторінки – текст доповіді.

Обсяг тез доповіді – повні 2 сторінки, включно з рисунками і таблицями.

Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Список літератури наводиться наприкінці тез згідно встановлених вимог.

Тези надсилати на електронну адресу: pravo.ui.suem@gmail.com


ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
ДО 24.11.2019