Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Теоретико-правові та практичні аспекти регулювання цивільних, трудових та адміністративних правовідносин у сфері захисту прав особи на сучасному етапі розвитку законодавства України


Керівник наукового напряму: Стеценко Семен Григорович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права.

Школу засновано у 2008 році.

У діяльності школи беруть участь 7 науковців.

Школа науково-практичного спрямування.

 

Основні напрями наукових досліджень школи:

 • правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з генетично модифікованими організмами;
 • теоретичні та практичні проблеми застосування примусових заходів у виконавчому провадженні;
 • становлення державно-правової думки захисту прав особи ХІХ ст.;
 • соціальний захист працівників як гарантія реалізації їх трудових прав;
 • захист громадянами права інтелектуальної власності: способи та види захисту;
 • становлення інституту судового захисту прав людини: історико-правовий аспект.

 

Найважливіші здобутки школи:

 • розробка питань реформування та функціонування адміністративної системи України;
 • принципи організації місцевого самоврядування;
 • розробка шляхів усунення колізій і прогалин в законодавстві про виконавче провадження;
 • дослідження елементів організаційних відносин у трудовому договорі;
 • розробка засобів обмеження права на свободу зібрання та усунення проблем державотворення і захисту прав людини в Україні.

 

Основні монографії, навчальні посібники та підручники школи:

 • Медичне право України : підручник / За заг. ред. д. ю. н., проф. С. Г. Стеценка. – К. : 2008.
 • Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. – К. : Атіка, 2007.

 

Учені школи підтримують тісні стосунки з вітчизняними правознавцями та з правоохоронними та адміністративними органами.