Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Проблеми інтеграції теоретичних та практичних аспектів мовознавства і перекладознавства


Керівник наукового напряму: Кикоть Валерій Михайлович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і практики перекладу та компаративістики.

Школу засновано у 1996 році.

У діяльності школи беруть участь 20 науковців.

Школа науково-практичного спрямування.