Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Інтеграція України у світову економіку та адаптація до конкурентних умов функціонування в умовах глобалізації


Керівник наукового напряму: Дмитрук Борис Пахомович, кандидат економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту, заслужений економіст України, відмінник освіти України.

Школу засновано у 2008 році.

У діяльності школи беруть участь 10 науковців.

Школа науково-практичного спрямування.

 

Основні напрями наукових досліджень школи:

 • удосконалення обліку в умовах конкурентного середовища;
 •  облік та аналіз формування оптимальної системи оподаткування малих підприємств;
 • дослідження напрямків діяльності бізнесових структур регіону та вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення з метою прийняття управлінських рішень в умовах сталого розвитку;
 • Україна – Світова організація торгівлі: переваги та проблеми адаптації;
 • система регулювання міжнародних торгових економічних відносин в умовах адаптації України до міжнародних економічних структур;
 • економічні основи створення регіональних логістичних центрів в умовах підвищення конкурентоспроможності бізнесу;
 • біржова справа;
 • регіональні особливості інвестиційного процесу в економіку України: стан, проблеми та перспективи;
 • стан та оцінка ефективності інвестицій в охорону навколишнього середовища регіону (на прикладі Черкаської області);
 • розроблено методику кадрового планування підприємств.

 

Основні монографії, навчальні посібники та підручники школи:

 • Дмитрук Б. П. Деякі аспекти залучення інвестицій в економіку України / Б. П. Дмитрук // Збірник наукових праць ЛНАУ (серія «Економічні науки»). – Луганськ, 2002. – № 14 (26).
 • Дмитрук Б. П. Інтегрована модель показників прогнозної фінансової звітності / Б. П. Дмитрук // Весник ХГПУ. – Харьков : ХГПУ, 2004. – № 14.
 • Дмитрук Б. П. Елементи витрат у фінансовій звітності сільськогосподарських підприємств // Б. П. Дмитрук // Вісник СНАУ: Серія «Фінанси і кредит». – Суми : СНАУ, 2005. – № 2. – С. 132–137.
 • Дмитрук Б. П. Спільне підприємництво в сільському господарстві : навч. посіб. // Б. П. Дмитрук. – К. : ЦУЛ, 2007.
 • Фінансовий та управлінський облік. Міжнародний аспект : навчальний посібник / [Ус Г. О., Нечипоренко О. В., Свєтлова Н. М. та ін.]. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2007.

 

Вчені школи підтримують тісні стосунки з підприємствами малого бізнесу, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями.