Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Фінансовий менеджмент в галузі охорони здоров’я регіонального рівня


Керівник наукового напряму: Савченко Андрій Миколайович, доктор медичних наук, завідувач кафедри менеджменту, економіки і підприємництва в галузі охорони здоров’я.

Школу засновано у 2004 році.

У діяльності школи беруть участь 8 науковців.

Школа науково-практичного спрямування.

 

Основні напрями наукових досліджень школи:

  • вивчення та узагальнення світового досвіду в принципах організації та фінансового забезпечення первинної медико-санітарної допомоги муніципального рівня;
  • дослідження та оцінка критеріїв якості та ефективності спеціалізованої медичної допомоги;
  • розробка економічних методів управління лікувально-профілактичними закладами муніципального рівня;
  • розробка та обґрунтування принципів поетапного реформування системи охорони здоров’я регіонального та муніципального рівнів.

 

Найважливіші здобутки школи:

  • розробка та обґрунтування методології визначення центрів затрат лікувальних закладів;
  • розробка методології економічного аналізу розподілу коштів консолідованого бюджету на охорону здоров’я адміністративного району;
  • розробка та економічно-правове обґрунтування організації солідарної системи фінансування медичної допомоги на регіональному рівні.

 

Основні монографії, навчальні посібники та підручники школи:

  • Савченко А. М. Організація охорони здоров’я : методичний посібник / А. М. Савченко. – Черкаси : СУЕМ, 2008.
  • Суліменко Л. О. Організаційне проектування в галузі охорони здоров’я : методичний посібник. – Черкаси : СУЕМ, 2008.

 

Учені школи підтримують тісні зв’язки з провідними установами Міністерства охорони здоров’я України та Російської Федерації і органами управління охорони здоров’я областей України.