Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Командний менеджмент в умовах глобалізації економіки


Керівник наукового напряму: Аблязов Рауф Ахметович, доктор технічних наук, професор кафедри менеджменту організацій.

У діяльності школи беруть участь 7 науковців.

Школа науково-практичного спрямування.

Школу засновано у 1992 році.

 

Основні напрями наукових досліджень школи:

 • дослідження шляхів підвищення ефективності менеджменту у виробничій сфері і підприємстві;
 • теорія і практика менеджменту НТЗ (систем управління);
 • дослідження і пошук шляхів покращення організаційного клімату фірми;
 • дослідження впливу емоційного інтелекту в створенні організаційного клімату на операційному, функціональному і корпоративному рівнях управління;
 • дослідження шляхів оптимізації бізнес-процесів у менеджменті;
 • дослідження шляхів підвищення ефективності систем менеджменту на основі командного і емоційного інтелекту.

 

Найважливіші здобутки школи:

 • визначені чинники формування стабільності і розпаду управлінської команди;
 • розроблено системи управління НДР і організаційних структур;
 • розроблено методику кадрового планування підприємств.

 

Основні монографії, навчальні посібники та підручники школи:

 • Курс менеджменту для магістрів (системний підхід) : навчальний посібник / [Р. А. Аблязов, Г. І. Падурець, С. О. Савченко, І. Б. Чудаєва]; за заг. ред. Р. А. Аблязова. – Черкаси : Видавництво «Маклаут», 2011. – 580 с.
 • Менеджмент науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських проектів / [Задорожний І. С., Задорожний В. І. та ін.].– Черкаси : СУЕМ, 2005.
 • Аблязов Р. А. Командний менеджмент : навч. посіб. / Аблязов Р. А., Падурець Г. І., Чудаєва І. Б.; за ред. Аблязова Р. А. – К. : Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 352 с.
 • Управління персоналом (Кадровий менеджмент) / Чудаєва І. Б. та ін. – Черкаси : ЧДТУ, 2004. – 119 с.
 • Створення товару: маркетингове, конструкторське та технологічне забезпечення : навч. посіб. / Задорожний І. С. та ін. – Черкаси : СУЕМ, 2005. – 304 с.

 

Учені школи підтримують тісні стосунки з підприємствами малого бізнесу, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями.