Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Проблеми моделювання життєздатних систем в соціально-економічній сфері


Керівник наукового напряму: Сергєєва Людмила Нільсівна, доктор економічних наук, професор, проректор-директор Інституту моделювання структури і процесів економічних систем.

Школу засновано у 2004 році.

У діяльності школи беруть участь 12 науковців.

Школа науково-практичного спрямування.

 

Основні напрями наукових досліджень школи:

 • вивчення та узагальнення світового досвіду в принципах організації та фінансового забезпечення соціально-економічної сфери;
 • дослідження та оцінка критеріїв якості та ефективності у соціально-економічній сфері;
 • розробка життєздатних моделей та методів управління у соціально-економічній сфері;
 • розробка та обґрунтування принципів поетапного реформування соціально-економічної сфери.

 

Найважливіші здобутки школи:

 • розробка та обґрунтування методології визначення соціально-економічної сфери;
 • розробка методології економічного аналізу розподілу коштів у соціально-економічній сфері;
 • розробка тa економічне обґрунтування моделей функціонування вищого навчального закладу;
 • за основними напрямками наукових досліджень школи надруковано у фахових виданнях понад 50 наукових праць;
 • захищено дві докторські дисертації;
 • проведено 6 наукових конференцій викладачів і студентів.

 

Основні монографії, навчальні посібники та підручники школи:

 • Казаринова Н. Л. Инструменты финансово-ориенторованного менеджмента высшего учебного заведения : монография / Н. Л. Казаринова. – Донецк : ДонНУ, 2011. – 232 с.
 • Савченко С. О. Инновационное управление высшим учебным заведением : монография / С. О. Савченко. – Донецк : Юго-Восток, 2010. – 230 с. – (Серия: Жизнеспособные системы в экономике).
 • Ус Г. О. Теоретичні основи та проблеми управління знаннями в соціально-економічних системах / Г. О. Ус. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2012. – 328 с.

Школа має певний вплив на рівень вищої освіти через викладачів, що входять до її складу; вони готують висококваліфікованих фахівців у галузі новітніх інформаційних технологій та економіки.