Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Формування фінансових та кредитно-грошових відносин суб’єктів господарювання національної економіки України


Керівник наукового напряму: Козловський Віталій Володимирович, доктор економічних наук, професор.

Школа заснована у 2007 році.

Школа має науково-прикладне спрямування.

У діяльності школи беруть участь 19 науково-педагогічних працівників університету, які працюють над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукових ступенів:

 • доктора економічних наук – 7 науково-педагогічних працівників;
 • кандидата економічних наук – 9 науково-педагогічних працівників.

Школа має фахове наукове видання – «Вісник СУЕМ. Серія: Економіка і менеджмент», заснований у липні 2007 року, в якому друкуються результати дисертаційних досліджень науково-педагогічних працівників університету.

 

Основні напрями наукових досліджень школи:

 • фінансова безпека держави, суб’єктів підприємництва та фінансових інститутів;
 • інноваційно-інвестиційний розвиток економіки України;
 • оцінка ефективності управління активами інвестиційних посередників;
 • формування системи маркетингового управління інноваційною діяльністю;
 • господарський механізм науково-технічних зон;
 • сталий розвиток Черкаського регіону;
 • розвиток економіки аграрного комплексу Черкаського регіону.

 

Найважливіші здобутки школи:

 • за основними напрямками наукових досліджень школи надруковано у фахових виданнях понад 50 наукових праць;
 • захищено 6 кандидатських дисертацій;
 • випущено більше 200 магістрів з економіки, фінансів та маркетингу;
 • випущено 13 номерів наукового журналу «Вісник СУЕМ»;
 • проведено 6 наукових конференцій викладачів і студентів.