Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Формування та вдосконалення ландшафтно-паркової культури в Україні


Керівник наукового напряму: Борисов Юрій Борисович, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри менеджменту ландшафтного дизайну.

Школу засновано у 2008 році.

Школа науково-практичного спрямування.

У діяльності школи беруть участь 6 наукових працівників.

 

Основні напрями наукових досліджень школи:

  • вивчення етапів історичного розвитку ландшафтно-паркової культури, її проблематики, джерельної бази і методології наукових досліджень;
  • становлення та трансформація дослідження основних теоретичних понять ландшафтно-паркової культури та вивчення еволюції їх розвитку;
  • вивчення впливу історико-політичних та соціокультурних факторів на формування ландшафтно-паркової культури та її становлення як окремого виду мистецтвознавства.

 

Науковими партнерами наукової школи є вищі навчальні заклади, які досліджують проблеми мистецтвознавчої науки, ландшафтного дизайну, садово-паркової культури тощо. Також державні та приватні установи, організації, підприємства, які основним видом своєї діяльності вважають архітектурно-художнє та ландшафтне проектування об’єктів.

Досліджувані школою матеріали, положення, термінологія та висновки можуть бути використані у майбутньому в підготовці ряду наукових, навчально-методичних та авторських праць з ландшафтно-паркової культури.