Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби зі злочинністю


Керівник наукового напряму: Гордуз Микола Олександрович, кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін.

Школу засновано у 2008 році.

Школа науково-практичного спрямування.

У діяльності школи беруть участь 6 наукових працівників.

 

Основні напрями наукових досліджень школи:

  • кримінально-правові аспекти боротьби зі злочинністю;
  • кримінологічні аспекти боротьби зі злочинністю;
  • кримінально-правові та кримінологічні засоби боротьби з організованою злочинністю;
  • кримінально-правові та кримінологічні засоби боротьби з тероризмом;
  • кримінально-правова та кримінологічна протидія злочинності неповнолітніх.

 

Найважливіші здобутки школи:

  • розробка проблем систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства;
  • розробка засобів протидії організованої злочинності;
  • розробка кримінологічних засобів боротьби зі злочинністю.

 

Основні монографії, навчальні посібники та підручники школи:

  • Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України : монографія / За заг. ред. академіка АПрН України В. С. Зеленецького та професора В. П. Ємельянова. – Харків : Право, 2008. – 96 с.
  • Гасанов Р. И. Трансформация криминальных форм проявления организованной преступности / Р. И. Гасанов. – СПб. : Питер, 2008. – 96 с.

 

Учені школи підтримують тісні стосунки з правознавцями багатьох країн світу та з правоохоронними органами.