Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!Міжнародне партнерство


Реалізація стратегії міжнародного партнерства Східноєвропейського університету економіки і менеджменту є одним з пріоритетних напрямків діяльності університету.

Ще з початку свого заснування університет спрямовував свою діяльність на встановлення міжнародних зв'язків з метою підвищення якості підготовки спеціалістів - залучення іноземних викладачів, запровадження програм обміну викладачами та студентами, надання студентам можливостей для проходження виробничої практики, формування бібліотечного фонду, накопичення європейського та світового освітнього досвіду.

Долучення до Болонського процесу, входження вищих навчальних закладів України до загальноєвропейської спільноти установ вищої школи внесли корективи в сучасні напрямки міжнародної діяльності університету, які з дня в день для нього набувають нового значення.

Сьогодні міжнародна діяльність Східноєвропейського університету економіки і менеджменту спрямована на пошук нових форм і методів міжнародної співпраці, що в першу чергу забезпечує потреби світової економіки до міжнародного рівня професійної підготовки спеціалістів.

Основними формами міжнародного партнерства є:

 • Встановлення та підтримка прямих зв'язків із зарубіжними вищими навчальними закладами, науковими та міжнародними організаціями, що забезпечують удосконалення системи освіти;
 • Участь у спільних наукових проектах (дослідженнях), міжнародних семінарах та конференціях, спільних міжнародних навчальних програмах, програмах академічного обміну.

За викладом «Стратегії міжнародного розвитку Східноєвропейського університету економіки і менеджменту» міжнародна співпраця університету є цілеспрямованою та взаємовигідною, яка направлена на налагодження та активізацію наукової діяльності різних країн, а також цілеспрямований обмін інтелектуальними ресурсами; встановлення міжкультурних та ділових зв'язків.

Стратегічною метою міжнародного партнерства Східноєвропейського університету економіки і менеджменту є:

 • Входження університету до міжнародної академічної співдружності з метою підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів та кваліфікації викладацького складу;
 • Налагодження міжнародного наукового співробітництва з метою поступового переходу університету до рівня фахового наукового експерта;
 • Формування бібліотечного фонду університету з урахуванням надбань світової освіти та науки;
 • Пошук додаткових джерел фінансування для проведення науково-викладацької діяльності з метою поступального підвищення рівня якісної підготовки спеціалістів.

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту підтримує, бере участь та приєднується на запрошення партнерів по співпраці до реалізації наступних ініціатив:

 • Участь в міжнародних програмах та проектах, що спрямовані на удосконалення вищої та післядипломної професійної освіти;
 • Участь у міжнародних програмах академічного обміну студентів та викладачів;
 • Проведення наукових пошуків, що здійснюються за рахунок коштів міжнародних програм та грантів;
 • Участь студентів та викладачів у міжнародних конференціях, семінарах, видавництві наукових праць;
 • Встановлення прямих партнерських взаємовідносин із іноземними вищими навчальними закладами, фондами, благодійними організаціями для забезпечення програм академічного обміну, виробничої практики та професійного стажування;
 • Залучення іноземних спеціалістів та науковців до викладання в університеті, проведення відкритих лекцій та онлайн-лекцій;
 • Участь у міждержавних програмах професійної підготовки іноземних студентів.

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту має ділові стосунки з університетами та установами багатьох країн світу: Білорусії, Польщі, Росії, США, Франції, Китаю та іншими.

На сьогодні університет, відповідно до укладених угод, співпрацює з такими навчальними закладами та установами:

Країна Назва партнерської організації/установи Основні напрямки співпраці
Республіка Білорусь Приватний інститут управління та підприємництва Обмін інформації, прямі контакти між підрозділами, участь у конференціях та семінарах
Російська Федерація Російський державний торгово-економічний університет Освітньо-наукове співробітництво
Кемеровський державний університет
 1. Освітньо-наукове співробітництво;
 2. Проведення спільної організаційної, методичної та навчальної діяльності;
 3. Реалізація спільних науково-дослідних проектів;
 4. Розробка спільних інтегрованих багаторівневих навчальних програм та програм навчально-методичного забезпечення
Республіка Польща Польська вища школа підприємництва та соціальних наук
 1. Освітньо-наукове співробітництво;
 2. Проведення двосторонніх симпозіумів, семінарів, конференцій;
 3. Програми академічного обміну;
 4. Обмін інформації, прямі контакти між підрозділами.
Польський Коледж Фінансів та Менеджменту
 1. Освітньо-наукове співробітництво;
 2. Проведення двосторонніх симпозіумів, семінарів, конференцій;
 3. Програми академічного обміну;
 4. Обмін інформації, прямі контакти між підрозділами.
Польський Університет Фінансів і Менеджменту
 1. Освітньо-наукове співробітництво;
 2. Проведення двосторонніх симпозіумів, семінарів, конференцій;
 3. Програми академічного обміну;
 4. Обмін інформації, прямі контакти між підрозділами.
Сполучені Штати Америки Університет Кентуккі, США
 1. Освітньо-наукове співробітництво;
 2. Проведення двосторонніх симпозіумів, семінарів, конференцій;
 3. Програми академічного обміну;
 4. Обмін інформації, прямі контакти між підрозділами.
Алабамський університет сільського господарства та механіки
 1. Освітньо-наукове співробітництво;
 2. Проведення двосторонніх симпозіумів, семінарів, конференцій;
 3. Програми академічного обміну
 4. Обмін інформації, прямі контакти між підрозділами.
Консорціум вищих приватних шкіл
Республіка Білорусь

Федеративна Республіка Німеччина

Республіка Польща
Приватний економіко-юридичний коледж, Білорусь

Університет для середніх класів, Німеччина

Коледж фінансів та менеджменту, Польща;
Коледж підприємництва та соціальних наук, Польща
Наукові дослідження соціальних, політичних, економічних та культурних процесів в країнах-учасницях консорціуму.
Обмін набутою інформацією та аналітичними матеріалами.Шановні партнери!

Ви мали змогу ознайомитися з основними напрямками міжнародної діяльності Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Ми готові надати відповіді на ваші запитання та пропозиції щодо взаємовигідної співпраці.
Чекаємо на Вас, наші майбутні партнери!

Відділ міжнародних відносин
Східноєвропейського університету
економіки і менеджменту

Контакти відділу:
18036, Україна, , м.Черкаси,
вул. Нечуя-Левицького 16, каб. 213
тел. 38-0472-71-23-60
E-mail: international@cim.uch.net
Web: http://www.suem.edu.ua