Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Новини університету

 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКЛАВ УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ З ФЕДЕРАЦІЄЮ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ ТА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ


2018-05-03


27 квітня 2018 року Східноєвропейський університет економіки та менеджменту та Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) підписали угоду про наукове співробітництво та організацію взаємовідносин. Предметом домовленостей є налагодження i всебічне розширення співробітництва у галузі професійно-освітньої та науково-дослідницької діяльності.

Угода ініційована кафедрою економіки, обліку і оподаткування та базується на наявному досвіді співробітництва кафедри з ФПБАУ у виконанні спільних проектів, проведенні науково-дослідних робіт, проведенні науково-практичних семінарів, конференцій, тощо.

Угода спрямована на взаємне сприяння сторін щодо організації підготовки бакалаврів і магістрів спеціальності «Облік і оподаткування», докторів філософії та докторів наук, на виконання спільних науково-дослідних робіт, програм і проектів.

Згідно з угодою, сторони в межах компетенції та повноважень здійснюють наукове співробітництво та організацію взаємовідносин у таких напрямах:

- підготовка кадрів вищої кваліфікації (докторів філософії, докторів наук), а також бакалаврів і магістрів з обліку і оподаткування за видами навчального процесу;

- проведення наукових, науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, симпозіумів, а також розробка науково-обгрунтованих підходів до розв’язання екологічних, економічних і соціальних проблем у державі;

- спільна розробка науково-дослідної тематики;

- створення спільних авторських колективів для підготовки монографій, підручників, посібників та ін.;

- експертиза науково-дослідних робіт, рецензування наукових статей, монографій, навчальних посібників.