Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!МАГІСТРАТУРА


Підготовка магістрів в університеті здійснюється за 11 спеціальностями. Навчання магістрів галуз знань 0305 «Економіка та підприємництво»  проводиться в основному за трьома магістерськими програмами.

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

8.03050201 «Економічна кібернетика»

Магістерські програми:

 • «Ризик-менеджмент»
 • «Інформаційний менеджмент»
 • «Економіко-математичне моделювання»

8.03050701 «Маркетинг»

Магістерські програми:

 • «Маркетинговий менеджмент»
 • «Бренд-менеджмент»
 • «Логістичний менеджмент»

8.03050801 «Фінанси і кредит»

Магістерські програми:

 • «Фінансовий ринок»
 • «Страховий менеджмент»
 • «Фінансовий менеджмент»

8.03050401 «Економіка підприємства»

Магістерські програми:

 • «Управління підприємствами»
 • «Менеджмент проектів і консалтинг»
 • «Економіка та стратегія розвитку підприємства»

8.03050901 «Облік і аудит»

Магістерські програми:

 • «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»
 • «Облік і аудит в управлінні підприємствами АПК»
 • «Облік і державний фінансовий контроль в бюджетних установах»

Напрям підготовки 0201 «Культура»

8.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Кваліфікація:  Документознавець-аналітик інформаційних ресурсів

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

8.03060101  «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація: Управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами в організаціях, науково-педагогічна діяльність

Галузь знань 140101 Готельно–ресторанна справа

8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»

Кваліфікація: Магістр з готельної і ресторанної справи, професіонал із готельної та ресторанної справи

Галузь знань 0601 Право

8.03040201 «Правознавство»

Кваліфікація: Магістр з права

Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

8.02030304 «Переклад»

Кваліфікація магістр з філології, перекладач і викладач двох іноземних мов

Галузь знань 1801 Спеціальні категорії

8.18010013 «Управління проектами»

Спеціалізація: Управління проектами у сфері матеріального і нематеріального виробництва