Education today, career tomorrow, success everyday! 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до вищого навчального закладу
“Східноєвропейський університет економіки і менеджменту”
(у формі товариства з обмеженою відповідальністю)
у 2019 році

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста Коледжу економіки і управління
вищого навчального закладу
“Східноєвропейський університет економіки і менеджменту”
(у формі товариства з обмеженою відповідальністю)
у 2019 році

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
на навчання іноземців та осіб без громадянства
до вищого навчального закладу
“Східноєвропейський університет економіки і менеджменту”
(у формі товариства з обмеженою відповідальністю)
у 2019 році

 

ДОДАТКИ

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році