Education today, career tomorrow, success everyday!

Напрями і ступені підготовки


Східноєвропейський університет економіки і менеджменту здійснює підготовку фахівців за ступеневою системою освіти:

МАГІСТР - СПЕЦІАЛІСТ - БАКАЛАВР - МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ.

Галузі знань та спеціальності: