Головний партнер:


 

Пропонуємо до Вашої уваги комерційну пропозицію щодо співробітництва в області надання висококваліфікованої допомоги в наступних питаннях:

1. Аудиторські послуги

1.1. Проведення річного аудиту з видачею аудиторського висновку необхідного при здачі звітності в комісію по цінних паперах;

1.2. Проведення аудиту (обов’язкового та добровільного) та підтвердження фінансової звітності;

1.3. Консультаційне обслуговування, податкове планування та оптимізація оподаткування;

1.4. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, оцінка фінансових, інвестиційних та виробничих проектів;

1.5. Розробка бізнес-планів, ТЕО, окремих аналітичних програм;

1.6. Допомога у підготовці кредитної документації;

1.7. Аналіз та прогнозування змін тенденцій функціонування фінансових ринків, ринків товарів і послуг;

1.8. Виявлення, аналіз, прогнозування ризиків діяльності підприємства, розробка програм захисту (зменшення або уникнення) від ризиків;

1.9. Допомога у створенні та забезпеченні функціонування служб внутрішнього аудиту підприємства;

1.10. Методична, аналітична та консультаційна допомога в діяльності служб внутрішнього аудиту;

1.11. Організація системи забезпечення економічної безпеки підприємства.      

2. Бухгалтерські та управлінські послуги

2.1. Допомога у розробці та оптимізації облікової політики підприємства;

2.2. Допомога у прийнятті облікової політики, супровід національних та міжнародних  стандартів бухгалтерського обліку;

2.3. Відновлення бухгалтерського обліку;

2.4. Автоматизація бухгалтерського обліку;

2.5. Ведення бухгалтерського обліку та здача звітності;

2.6. Бухгалтерська експертиза документів;

2.7. Організація системи забезпечення економічної безпеки підприємства;

2.8. Розробка та впровадження управлінського обліку (бюджетування та безбюджетне управління);

2.9. Навчання персоналу та консультаційна підтримка ведення управлінського обліку;

2.10. Тестування облікових працівників на предмет професійної придатності та рівня кваліфікації.

3. Юридичні послуги

3.1. Відстоювання інтересів суб’єктів господарювання в судових органах, органах державної виконавчої влади, зокрема, під час контактів посадових осіб підприємства з фіскальними, контролюючими та слідчими органами;

3.2. Послуги реєстрації змін статутних документів;

3.3. Договірна та претензійно-позовна робота;

3.4. Загальне інформаційно-консультаційне обслуговування;

3.5. Консультаційна допомога при відшкодуванні збитків завданих посадовими особами підприємства внаслідок допущених зловживань або недбалості.

4. Інші послуги

4.1. Перевірка надійності та платоспроможності бізнес-партнерів, контрагентів (існуючих і потенційних);

4.2 Розробка та впровадження схем погашення проблемної дебіторської заборгованості підприємств;

4.3. Допомога у вирішенні конфліктних ситуацій в колективі підприємства, визначення причин та фінансових наслідків конфліктної ситуації. Розробка превентивних та профілактичних заходів з метою недопущення таких ситуацій у майбутньому;

4.4. Консультаційна допомога при підборі і розстановці кадрів фінансово-економічної служби підприємства. Атестація облікових працівників;

4.5. Документальне забезпечення діяльності персоналу підприємства (розробка посадових інструкцій, договорів, контрактів, положень про відділи, управління, інші структурні підрозділи);

4.6. Проведення лекцій, семінарів, тренінгів для працівників фінансово-економічної служби підприємства по завчасно обумовленій тематиці з метою досягнення максимальної ефективності в їх роботі. Підвищення квалікації персоналу фінансово-економічної служби.

 

З повагою,
Генеральний Директор ТОВ „Аудиторська фірма „Украудит ХХІ – Центр”
Богдан Анатолій Олександрович

Наші координати:
18000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 251, оф. 6, 11
тел (0472) 37-82-02, 37-20-56 факс (0472) 37-82-02
E-Mail: ukraudit@ukrpost.net

Виконавчий директор
Демидов Олексій Анатолійович
8 - (067) – 75 – 57 – 402